Pirkimo taisyklės / Privatumo politika

Pirkimo – pardavimo taisyklės ir sąlygos

REKVIZITAI:

Saulės gėlė,MB
+370 638 80008, +370 608 94989, +370 601 65262
info@geliu-pristatymas.lt
Adresas: Baltarusių g. 10B-1, Nemėžio k., Nemėžio sen., LT-13262 Vilniaus r.
Įmonės kodas: 306553103
Bankas: DNB a.s. LT424010051005780646
SWIFT: AGBLLT2X

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios taisyklės ir sąlygos (toliau – “Taisyklės”), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su www.geliu-pristatymas.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje „geliu-pristatymas.lt“ (toliau – “el-parduotuvė”).

1.2. Pirkti el-parduotuvėje turi teisę:

1.2.1. Fiziniai asmenys, vyresni nei 18 metų amžiaus, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka bei įgalioti jų atstovai. Jaunesni nei 18 metų fiziniai asmenys prekes el-parduotuvėje gali pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu;

1.2.2. Juridiniai asmenys bei įgalioti jų atstovai.

2. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir galutinai sudaręs savo prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“.

2.2. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo saugoma el-parduotuvės duomenų bazėje.

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el-parduotuvėje šių Taisyklių ir el-parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su el-parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 dienų nuo įsigytos(ų) prekės(ių) pristatymo dienos, išskyrus jei pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu tinkamos kokybės įsigyta (os) prekė (ės) nebuvo naudojami ir nėra praradę savo prekinės išvaizdos.

4. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pasikeitus registracijos formoje pateiktiems duomenims, privaloma nedelsiant juos atnaujinti.

4.3. Jei užsakytų prekių pristatymo metu, atsisakoma priimti užsakytas prekes, privaloma padengti prekių pristatymo išlaidas (išskyrus atvejus, kai prekės išorinė pakuotė būna pažeista ar pastebimi kiti prekės defektai).

4.4. Pirkėjas, naudodamasis el-parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir kitų sąlygų, apibrėžtų el-parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti el-parduotuvės stabiliam darbui ar saugumui, be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis el-parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti el-parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo dienos.

5.4. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, atnaujinti Taisykles.

6. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el-parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Privatumo taisyklėse“ nustatytus atvejus.

6.3. Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu, per sutartą pristatymo laikotarpį.

6.4. Negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o jam atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 2 darbo dienas, jeigu Pirkėjas įsigydamas prekes atliko išankstinį apmokėjimą.

7. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA

7.1. Prekių kainos el-parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

7.2. Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti naudojant elektroninę bankininkystę, atsiskaitymą mokėjimo kortele, Paypal arba bankinį pavedimą.

7.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes banko pavedimu – išankstiniu apmokėjimu, kai Pirkėjas jam priimtinu būdu, perveda pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą.

8. PREKIŲ PRISTATYMAS

8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.

8.2. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

8.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.4. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju ar įgaliotu jo atstovu patikrinti siuntos būklę.

8.5. Pirkėjui pasirašius ant Pardavėjo arba jo įgaliotos trečiosios šalies (Vežėjo) pateikto siuntos dokumento (lydraščio, važtaraščio ir/arba sąskaitos faktūros) yra laikoma, kad siunta yra perduota..

8.6. Pastebėjus siuntos pažeidimą, Pirkėjas siuntos turi nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai.

8.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepristatymą Pirkėjui, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.8. Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama el-parduotuvės skyriuje Pristatymo sąlygos.

9. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIS APTARNAVIMAS

9.1. Kiekvienos el-parduotuvės parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el-parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

9.3. Pardavėjas įsipareigoja suteikti teisės aktuose nustatytą prekių gražinimo garantiją. Kreipimosi dėl galimai netinkamos kokybės prekės atveju svarbu išsaugoti ir turėti prekės pirkimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

9.4. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų.

10. DAIKTŲ GRĄŽINIMAS

10.1. Kiekvienos el-parduotuvės parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. Įsigytų daiktų grąžinimas galimas vadovaujantis Civilinio kodekso ir Mažmeninės prekybos taisyklių, patvirtintų 2001 m. Birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija, toliau – Mažmeninės prekybos taisyklės).

10.3. Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

10.3.1. grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota;

10.3.2. grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta ir būti nepraradusi prekinės išvaizdos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

10.3.3. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).

10.4. Nesilaikant išvardintų sąlygų Pardavėjas pasilieka teisę daikto grąžinimui nepriimti. Jei prekė yra grąžinama ne dėl prekės kokybės, prekes Pirkėjas privalo grąžinti savo transportu.

10.5. Kai grąžinama nekokybiška prekė, vadovaujamasi šios Sutarties punktu 6.4.

10.6. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 – 6.22811 straipsniuose įtvirtintomis nuostatomis.

10.7. Tinkamos kokybės gėlės ir augalai nekeičiami ir negrąžinami. Vadovaujantis LR Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu, reikalavimas pakeisti www.geliu-pristatymas.lt e-parduotuvėje nusipirktą kokybišką prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus – netenkinamas. Išimtys gali būti taikomos, jei pirkėjas į www.geliu-pristatymas.lt administraciją kreipėsi tą pačią pirkimo dieną, kartu pateikdamas pirkimo čekį arba banko išrašą.

11. ATSAKOMYBĖ

11.1. Pirkėjas yra pilnai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis el-parduotuve.

11.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos bei prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

11.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per el-parduotuvėje esančias nuorodas.

11.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

11.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12. APSIKEITIMAS INFORMACIJA

12.1. Prekių kainos el-parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

12.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes banko pavedimu – išankstiniu apmokėjimu, kai Pirkėjas jam priimtinu būdu, perveda pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais bei šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

13.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu kreipiantis žemiau nurodytais kontaktais. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ ar Vartotojų teisių informacinėje sistemoje (VTIS). Prašymo/skundo formos pildymo metu prašome naudotis žemiau pateiktais www.geliu-pristatymas.lt rekvizitais.

Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja Saulės gėlė,MB elektroninės parduotuvės (toliau – www.geliu-pristatymas.lt ) ir www.geliu-pristatymas.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2 Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.3 E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.geliu-pristatymas.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

1.4 Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1 www.geliu-pristatymas.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

2.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

2.1.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

2.1.3 Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

2.1.4 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

2.1.5 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

2.1.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2.2 www.geliu-pristatymas.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

2.2.1 apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

2.2.2 išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

2.2.3 spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

2.2.4 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1 Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1.2 Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.

3.1.3 Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Registracijos pateikimo taisyklės

4.1 Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis e-parduotuve.

5. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

5.1 Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai adresu …. arba telefonu …. .

6. Slapukai (angl. cookies)

6.1 Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis e-parduotuve sutinkame su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

7. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

7.1 www.geliu-pristatymas.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami e-parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums info@geliu-pristatymas.lt